Sekilas Tentang SMA Negeri 1 Abung Semuli

SMA Negeri I Abung Semuli merupakan sekolah penegerian yang pada awalnya bernama sekolah swata Bhakti Angkasa di bawah naungan yayasan TNI-AU.

Pages: 1 2